Khánh Hòa: Tìm giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng caoToàn quốc hiện có 195 cơ sở đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Hàng năm có khoảng 20.000 sinh viên ra trường. Tuy nhiên, để có thể đáp ứng với nhu cầu…

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://noviway.com/category/du-lich/

Leave a Comment