12 thoughts on “Khu di tích lịch sử, chùa bà đanh, điểm thăm quan gần chùa tam chúc

  1. Khám phá chùa bà đanh thật tuyệt vời, 👏thêm bạn rảnh nhớ qua nhà mình chơi nha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *