Khu di tích Phủ Chủ tịch – Về cõi Bác xưa (phần 2)Hội thi tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc và 50 năm giữ gìn lâu dài thi hài Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 – 2019).

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment