5 thoughts on “khu di tích trại giam Phú Quốc

  1. Like👍
    Cảm on chia sẻ khu di tích Phú Quốc.Giống người thật ngồi quá. Hương dẫn viên giọng dễ thương quá 😍 👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *