11 thoughts on “Khu vườn trên mây – Ngày cuối cùng của game

  1. Đôi lúc t thấy hận bản thân vl :(((
    Lúc còn t vẫn chơi, một thời gian thì t lại lúc chơi lúc bỏ, vài tháng rồi 1-2 năm. Đến khi quay lại thì đóng cửa mất rồi!!! Muốn cũng đâu còn :"(

  2. hi, không biết bây giờ có sever của nước khác để chơi không nhỉ, nhớ game quá mà tìm mãi không thấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *