Kĩ Thuật Đá Thiết Tiêu – Các đòn đá thiết tiêu cơ bản hay dùngKỹ thuật đá thiết tiêu cước này sử dụng để tấn công đối phương, chặn phá các đòn đánh từ đối phương.
Để thực hiện Kĩ thuật này ta cần chú ý đến mở góc bàn chân chuyển trọng tâm vào chân trụ co chân lên và đá ra.
Để thực hiện tốt các kĩ thuật các bạn cần đưa ra số lượng tập các đòn cụ thể.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://noviway.com/category/lam-dep/

20 thoughts on “Kĩ Thuật Đá Thiết Tiêu – Các đòn đá thiết tiêu cơ bản hay dùng

Leave a Comment