Kiên Giang: Chùa Sắc tứ Thập Phương tổ chức Lễ Hằng thuận cho đôi bạn trẻKiên Giang: Chùa Sắc tứ Thập Phương tổ chức Lễ Hằng thuận cho đôi bạn trẻ

Đăng ký kênh:
Fanpage :
– Phật sự Online :
– Phật sự miên tây:

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

2 thoughts on “Kiên Giang: Chùa Sắc tứ Thập Phương tổ chức Lễ Hằng thuận cho đôi bạn trẻ

  1. Theo bên Mỹ quý Ngài tu sỉ bất cứ đạo gì đang hành đạo trong nước Mỹ chánh thức có địa điểm hành đạo được quyền xin Lisenet[giấy chứng quyền được ký giấy chứng nhận hôn phối;nhờ giấy nầy mang ra cơ quan làm hôn thú mà khỏi mất tiền mướn Luật Sư

  2. Đượt sự chấp thuận của hai bên cha mẹ ,sự hướng dẫn của quí thầy ,sự chứng minh của tam bảo ,chúc hai bạn hạnh phúc chọn đời …😂😂

Leave a Comment