Kỳ vọng khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang (Quảng Nam)Dự án khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang đang ở trong giai đoạn chuẩn bị thi công những hạng mục lớn. Diện tích rừng tự nhiên được đơn vị chủ đầu tư cam kết giữ nguyên hiện trạng và sẽ tiếp tục trồng thêm. Người dân và chính quyền địa phương đang đặt kỳ vọng lớn vào những tích cực mà dự án sẽ mang lại trong thời gian đến.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Du Lịch: https://noviway.com/category/du-lich/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *