Lake Eildon – Camping ngày mưa . Trần Đặng Đăng Khoa & Friends .Camping On Rainy day .

Chuyến camping cùng Trần Đặng Đăng Khoa và anh em , bạn bè tại hồ nước ngọt Lake Eildon vào 1 ngày mưa đầu mùa xuân . Tháng 11/2019

VICTORIA – AUSTRALIA .

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://noviway.com/category/cong-nghe/

Leave a Comment