Làm thế nào ráp Viện bảo tàng Solomon R Guggenheim bằng legoBảo tàng Solomon R. Guggenheim là tác phẩm cuối cùng trong số 600 công trình đã xây dựng của kiến trúc sư Frank Lloyd Wright, được xây từ 1957 đến 1959 tại Thành phố New York. Tên đầy đủ của công trình này là Bảo tàng Solomon Robert Guggenheim, nhưng thường được gọi vắn tắt là The Guggenheim. Wikipedia
Địa chỉ: 1071 5th Ave, New York, NY 10128, Hoa Kỳ
Giờ:
Thứ Sáu 10:00–17:30
Thứ Bảy 10:00–20:00
Chủ Nhật 10:00–17:30
Thứ Hai 10:00–17:30
Thứ Ba 10:00–20:00
Thứ Tư 10:00–17:30
Thứ Năm 10:00–17:30
Kiểu kiến trúc: Kiến trúc Hiện đại
Thành lập: 1939, Manhattan, Thành phố New York, Tiểu bang New York, Hoa Kỳ
Kiến trúc sư: Frank Lloyd Wright

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *