42 thoughts on “Làng Vĩnh Lộc Di tích lịch sử – văn hoá !

  1. Phong cảnh đât nuoc ta thiệt đẹp..mình đã sub để xem phong cảnh di tích nhiêu hơn…bạn sub lại mình nhe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *