Laplace m PvP liên sever. Đối chiến đi tích 5vs5“Laplace m PvP” liên sever. Đối chiến đi tích 5vs5
Được tổ chức bào thứ 3,5,7 hàng tuầm và được mở vào lúc 15h00 – 16h30. Và 21h00 – 22h30. Để tham gia các bạn phải đạt lv55 trở lên và có nhóm.đủ 5 ty hành viên.
#doichienditich #laplacmpvp

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *