Lễ Bổ nhiệm Trụ trì Chùa Hồng Phúc – Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An.Lễ Bổ nhiệm Trụ trì và đúc Đại Hồng Chung Chùa Hồng Phúc – Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An ngày 15-16/4/2017 (19-20/03/Đinh Dậu).

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/du-lich

3 thoughts on “Lễ Bổ nhiệm Trụ trì Chùa Hồng Phúc – Nghi Long, Nghi Lộc, Nghệ An.

Leave a Comment