36 thoughts on “LỄ CỔ PHẬT KHẤT THỰC CHÙA HUỆ NGHIÊM PL 2563 – DL 2019

 1. Mình ở gần đây , nơi này thật yên tĩnh nơi thành thị , thật trang nghiêm và hùng vĩ khi vào chùa,, mô phật 👃

 2. Phật chế giới luật cấm ca hát và nghe ca hát các cư sỹ cần phải hiểu điều này .không lồng ca nhạc vào các video của các chùa

 3. Rất xúc động khi thấy hòa thượng Minh Thông. Kính chúc hòa thượng nhiều sức khỏe để hoằng dương chánh pháp, hóa độ chúng sanh.Nam mô A di đà phật.

 4. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT …

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT …

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT …

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT …

 5. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT …

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT …

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT …

  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT … NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT …

 6. Chúng con khấn nguyện cho Phật Pháp Trường Tồn Phát Triển.
  Chư Tăng Ni và phật tử tu hành giữ giới luật trang nghiêm thanh tịnh🙏🙏🙏

 7. Vô cùng hoan hỉ và tùy hỉ công đức đến các Phật tử đủ duyên lành được cúng dường quý Thầy🤗🤗🤗

 8. Nhìn oai nghi đi nhẹ như công của hòa thượng tuyên luật sư đi đầu, đại chúng xem học và hành trì

 9. Nam mo bon si thich ca mau ni phat .nguyen cau muoi phuong tam bao o mai the gían lam loi lac cho chung sanh .con xin thanh tam danh le .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *