4 thoughts on “LỄ CÚNG DƯỜNG TRAI TĂNG – CHÙA HƯNG THIỀN , Ngày 15 Tháng 10 Năm Kỷ Hợi ( 11 / 11 / 2019 )

  1. A di đà phật sư cô tác bạch quá cảm động Con cầu nguyện phật gia hộ sư cô pháp thể khinh an chúng sanh dị độ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *