LỄ GIỖ VUA TẠI BẢO TÀNG QUANG TRUNG TÂY SƠN BÌNH ĐỊNHhôm nay ngày giỗ Vua Quang Trung, con cháu, người dân vùng đất #TaySon cùng nhau về tham dự, rất nhiều bà con các nơi cũng cùng nhau về.
#ngaygiovuaquangtrung

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment