34 thoughts on “Lễ hạ thủy Ghe Ngo Chùa Phú Tức 2019

  1. Bạn nên đầu tư thêm một chiếc flycam nữa thì mới lấy đc hết toàn cảnh như vậy video bạn sẽ đẹp và hây hơn nhe bạn

  2. Anh em đón thủ ghé ngo nào nhất ,tui đón đại ông kho hoặc Pông tức chắc hay càng Long . thực tế chỉ có 3 ông noi đó xứng đáng thôi

  3. tui tu hào vê chua phu tuk.ghe tu đóng nhanh hay nhanh thì hk bit.nkug mà tui thây ďáng khen.ghe ngo ko f dê đóng .mà nhà chùa lm dc .tui xin chuc mùng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *