Lễ hội Chùa Hương – Về miền đất Phật khám phá thắng cảnh Hương SơnLễ hội Chùa Hương – Về miền đất Phật khám phá thắng cảnh Hương Sơn
Hội chùa Hương hay Trẩy hội chùa Hương là một lễ hội của Việt Nam, nằm ở Mỹ Đức, Hà Nội. Trong khu thắng cảnh Hương Sơn, được xem hành trình về một miền đất Phật – nơi Quan Thế Âm Bồ Tát ứng hiện tu hành. Đây là một lễ hội lớn, cùng với lễ hội chùa Yên Tử và lễ hội chùa Bái Đính là những lễ hội lớn đầu năm.

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/giai-tri

7 thoughts on “Lễ hội Chùa Hương – Về miền đất Phật khám phá thắng cảnh Hương Sơn

  1. lần trước đi chùa đi chơi vui ghê lại còn đẹp nữa mình mong lần sau để được đi chùa không

  2. Đầu năm đi chùa đã ăn sâu tiềm thức người Việt , đi cảm thấy lòng thật bình yên !

  3. Trăng thanh gió mát mây khắp núi
    Sóng gợn sương mờ suối tỏa hương
    Hương Sơn Yên Tử vô thường
    Huyền Linh Phật Pháp Thiên Đường chúng sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *