19 thoughts on “Lễ Hội Đua Bò Vùng 7 Núi 2019 Tại An Giang Của Người Khmer (27-08-2019) l VietNam Travel

  1. Cuối tháng 9 (28 tây) sẽ là lễ hội đua bò giải đài truyền hình An Giang, là lễ hội đua bò chính sẽ có đông người.

  2. Sân đua bò ngta như vậy mới chuẩn vậy mà thằng ad nói xấu
    Đua bò đâu phải đua ngựa mà đường đua kh có nước 😂🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *