Lễ Rằm Hạ Nguyên 2019 Tại Chùa Diệu Đế



Video Pháp thoại này do HT Thích Nguyên Siêu thuyết giảng cho Phật tử tại Chùa Diệu Đế, Florida, ngày 17/11/2019.
Xem và nghe thêm những bài thuyết pháp của Hòa Thượng:

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment