LỄ TRI ÂN 🌷 NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11 – 2019 🌷☛ 🌍 CHÙA HƯNG THIỀN 🌍CHÙA HƯNG THIỀN tọa lạc tại xã Mỹ Hội huyện Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp
☛ Do Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC ĐỨC làm viện chủ !
☛ Ni Sư THÍCH NỮ NHƯ LAN trụ trì Kiêm Giảng Viên Pháp Thoại !
☛ Cùng với hơn 300 Ni chúng và nhiều Phật Tử lưu trú để Tu Học !
🌍Số điện thoại nhà chùa là : ( 0277) 3924454 !
🌍FACEBOOK của chùa ☛ vào facebook gõ từ khóa : nhulan.thichnu🌍

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

2 thoughts on “LỄ TRI ÂN 🌷 NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20 – 11 – 2019 🌷☛ 🌍 CHÙA HƯNG THIỀN 🌍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *