6 thoughts on “Lễ Tri Ân Cha Mẹ Tại Khóa Tu Mùa Hè Chùa Tây Sơn 2019 “Kiến An-Hải Phòng”

  1. A Di Đà Phật ()
    Xin tán thán công đức của các thầy cô. Nếu có khóa tri ân cha mẹ ở tuổi 60 trở lên, trong đó có những người con đã 60 hoặc 70 con nghĩ trong lúc họ lớn như vậy đc rữa chân cha mẹ sẽ mang lại nhiều cảm xúc ạ. A Di Đà Phật ()

Leave a Comment