Lễ Vía Bồ Tát Quan Thế Âm ngày 20 10 2019 Chùa Kim QuangNgày 20/10/2019 tại Chùa Kim Quang Pháp quốc tổ chức lễ Vía Bồ Tát Quan Thế Âm với sự chứng minh của Hoà Thượng Thích Như Điển Phương Trượng Chùa Viên Giác (Đức quốc).

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment