12 thoughts on “LEO ĐÌNH BẢO BỊ CHỊ FAN NỮ NÓI Ở NGOÀI KHÔNG GIÔNG TRONG COME OUT tại quán bánh ướt . I vlog16

  1. Ủa than ế mà sao lư trung hỏa ko kiếm 95 sơn đồ hỏa góp phần cho sơn đồ hỏa bốc cháy dữ dội rực lửa cả bầu trời là hết ế hà!

  2. Kêu người ta giữ nguyên tắc cộng đồng trước mặt các chị và em nhỏ thức ăn mà nói không có tôn trọng gì hết.Than ế hả?
    Ế gì mà ế cả mâm
    Thôi thì ngồi đó nhâm nhi cho rồi
    Cho mọi người nhìn miệng,người ta thèm thuồng. Hien Phan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *