5 thoughts on “Lim Tian Yi vua viết APP kinh ngạc với ý tưởng phát triển app du lịch Việt Nam

  1. ý tưởng hay, video đẹp chúc bạn và tôi cùng thành công, chào ngày mời đầy niềm vui chiến thắng nào bạn iu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *