Live Billiards Longoni Cup. Minh Đông – Văn Hiếu – Đình Núi – Trung ThưCơ Thủ: Minh Đông – Văn Hiếu – Đình Núi – Trung Thư
Live Billiards Giải Bida 3 Băng
Cơ Thủ:
Ủng hộ kênh bằng cách Bấm đăng Ký, Lang thang Việt Nam để xem các clip tiếp theo
Web:
Facebook .

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *