4 thoughts on “Lổi không ghi được chữ trong photoshop

  1. em thì viết chữ nó kh hiện nhưng dòng chữ vẫn chạy bấm vào expand panels thì nó mới hiện là sao ạ

Leave a Comment