Long Xuyên || 10/67 -10/68 – Đoàn bác sĩ phẫu thuật Úc tại Long Xuyên ||Australian surgical team, Long Xuyen, Vietnam. 1967 to 1968.
This video was shot in Long Xuyen 1967-1968 by Dr. Gordon Hudson.
Video is owned by Mr. Clive R. Bond.

Mr. Clive R Bond allows Co Su Quan channel to reuse this video.
Special Thanks to Mr. Clive R. Bond.

Đoàn bác sĩ phẩu thuật người Úc tại Long Xuyên, Việt Nam từ 1967 -1968.
Video được quay bởi Bác sĩ Gordon Hudson.
Video hiện thuộc sở hữu của ông Clive R. Bond.
Ông Clive R. Bond đồng ý cho kênh Cố Sự Quán được phát đoạn video này trên kênh.
Đặc biệt cảm ơn đến ông Clive R. Bond.

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Làm Đẹp: https://noviway.com/category/lam-dep/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *