Loreto – Đức Thánh Cha dâng thánh lễ Truyền Tin và ký tông huấn hậu Thượng Hội Đồng Giám MụcSáng 25-3-2019, ĐTC Phanxicô đã đến kính viếng Đền thánh Đức Mẹ ở Loreto, và là vị Giáo Hoàng đầu tiên từ 162 năm nay dâng thánh lễ tại Nhà Đức Mẹ.
Đức Thánh Cha ĐTC đã dâng lễ và dâng tặng Đức Mẹ hoa hồng vàng như ngài đã làm nhiều lần khi kính viếng các Đền Thánh Đức Mẹ.

Cuối thánh lễ, ĐTC đã ký Tông Huấn đúc kết những thành quả của Thượng HĐGM về chủ đề ”Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi” tiến hành từ ngày 3 đến 28-10 năm ngoái.

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/giai-tri

Leave a Comment