One thought on “LỪA ĐẢO!!❌❌Vincom Shophouse Sa Đéc lừa đảo.

  1. Đi làm xong rồi đi lấy tiền như ăn xin vậy, còn mấy ông lãnh đạo thì như chết xanh cỏ đã lâu rồi vậy.bóc lột vừa thôi mấy ông, não bị hư hết rồi hãy bỏ thùng rác rồi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *