11 thoughts on “Ma lang 1, Ma làng Tập 1, bản đẹp, phim Miền Bắc

  1. Hoan hô chiến sĩ trồng cây
    10 cây chết 9 còn cây gật gù
    Chúng mày có mắt như mù
    10 cây chết cả gật gù ở đâu
    Hóa ra câu thơ này có xuất sứ ở đây :)))

  2. Dkm cái thời bao cấp . Cái cọn cặc gì cũng của nhà nước.. . Cái ông nghic ra khoán 10 thì bị khai trừ khỏi đảng .tù mọt gông.. . Còn 1 bọn ngu dốt ..vô học.. bảo thủ thì vẫn ung dung. .dkm cs

Leave a Comment