14 thoughts on “Ma lang 7, Ma làng Tập 7, bản đẹp, phim Miền Bắc

  1. Mình không phê phán gì chế độ cộng sản nhưng cứ nhắc tới chữ đảng viên là đéo mê được , bảo thủ vcd luôn . Gần nhà mấy ông đảng viên ông đéo nào cũng vậy . Có thế hệ đảng viên trẻ bây giờ thì đỡ

  2. Fim phản ánh rất đúng kiểu lãnh đạo thời bao cấp của xh viêt nam . Lãnh đạo kiểu chụp mũ nhân dân người dân thì hèn nhát . Nên đất nước kém phát triển

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *