13 thoughts on “MathType instruction in WORD 2016 – Hướng dẫn cài Mathtype vào WORD 2016 trên Win 10

  1. làm yk như a làm mà vẫn báo lỗi; Word could not load this add-in program. C:/ program file 86… Mathtype.dll. Cả nhà có ai bị lỗi này k giúp e với? e cảm ơn nhieufw.

Leave a Comment