12 thoughts on “MC5 Việt Nam: Review “Micro COV” khẩu súng khá dễ sử dụng của Komander

  1. Sao giờ tỉ lệ ra credit sau mỗi trận cực kì thấp luôn, cứ như 20 tỉ trận thì mới có 1 trận được. Giờ chán lười cày vãi ra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *