Microsoft Word 2016 Bài 13: Trộn thư trong Word (Mail Merge)Bài này chúng ta sẽ biết cách làm thế nào để tạo một mẫu văn bản như Thiệp cưới, thiệp mời…với nội dung như khách mời đã được nhập sẵn…

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/cong-nghe

Leave a Comment