9 thoughts on “Minecraft: Event bắt admin nhận points :D Grassminevn.com

  1. Bít tại sao sv từ 1300member giờ còn từ 100member trở xuống ko tại vì thằng Admin hút máu lừa đảo ngt donate vào sv thì nó diện cớ sv gập trục chặt phải reset sao đó các member đó mất hết đồ đạt rồi bảo nó đền points thì nó ko bao giờ rep còn nói là tutu sao đó thì biến mất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *