38 thoughts on “Minecraft hướng dẫn: cách để chơi chung trong minecraft

  1. vì thứ 1 sai phiên bản hoặc không cùng 1 phiên bản ví dụ cậu phiên bản 1.10.0.4 mà bạn của bạn 1.10.0.6 thì sẽ không chơi được.
    thứ 2 không cùng 1 wifi và không cùng chung 1 địa điểm.
    thứ 3 nếu bạn muốn chơi chung nhưng ở xa thì nên đăng nhập xbox hoặc sever riêng của minecraft để chơi chung.
    thứ 4 khi có gì không hiểu hãy hỏi mình. mình sẽ giải đáp chứ đừng làm không được rồi chửi mình nhé.
    thứ 5 không được chơi minecraft trial nhé

  2. Bạn chỉ kì quá tự nhiên nhấn vào bạn cái vô map của bạn lun sao kết bạn được mà vô map được khó hiểu thật

Leave a Comment