Mô hình giá Flag – Lá cờMô hình giá cờ flag gồm 2 đường song song, là một mô hình giá tiếp diễn, tức là tiếp tục trong một xu hướng tăng hoặc giảm. Nhận sách tự học nghề…

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/giai-tri

5 thoughts on “Mô hình giá Flag – Lá cờ

  1. mô hình lá cờ này lâu nay mình ko rành để sử dụng, hôm nay được hiểu bài bản, ngắn gọn dễ hiểu.

Leave a Comment