3 thoughts on “Mô hình xếp cờ Tổ quốc

  1. sản phẩm là đứa con tinh thần , chúng ta đã làm được điều mà các em cảm thấy tự hào nhất , xin cám ơn Ban giám hiệu nhà trường , các đồng chí giáo viên , cám ơn các em rất nhiều

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *