5 thoughts on “Mồi câu cá đối, cá nâu, cá rìa bằng lưỡi câu lục

  1. A có thể chia sẻ cách câu lưỡi đơn đc k ạ, vì e ngồi chỗ đầm cá nước lợ nên k câu chùm đc a ạ. Cho e hỏi lưỡi số mấy và dây cước số mấy, mồi là như trên hở nác

Leave a Comment