Mỗi Tối Nghe Kinh Này Phật Tổ Kề Bên Phù Hộ Tài Lộc Bùng Nổ”PHƯỚC ĐỨC TRÀN ĐẦY”Rất Linh Nghiệm!Mỗi Tố Nghe Kinh Này Phật Tổ Kề Bên Phù Hộ Tài Lộc Bùng Nổ “PHƯỚC ĐỨC TRÀN ĐẦY” Rất Linh Nghiệm!

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát

Kinh Phật Vô Biên là kênh chia sẽ tổng hợp kinh tụng phật giáo Tuyển Chọn hay nhất và mới nhất của nhiều Đại Đức, Thượng Tọa với giọng tụng kinh tuyệt hay như TT Thích Trí Thoát, Thích Huệ Duyên, Thích Vạn Mãn, Thích Ân Điền, Thích Minh Nhẫn…vv…

Phổ nguyện: gia đình hưng thạnh, quyến thuộc đoàn viên, hộ trì Tam Bảo cửu trụ vô biên, năm châu an định, bốn biển thanh bình, pháp giới nhơn thiên, thề thành Phật Đạo.

Đăng Ký kênh để tiện theo dõi các video mới nhất từ kênh Kinh Phật Vô Biên :

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Bất Động Sản: https://noviway.com/category/bat-dong-san/

6 thoughts on “Mỗi Tối Nghe Kinh Này Phật Tổ Kề Bên Phù Hộ Tài Lộc Bùng Nổ”PHƯỚC ĐỨC TRÀN ĐẦY”Rất Linh Nghiệm!

  1. Con a mô a Di Đà Phật con nam mô quan thế âm bồ tát con nam mô quan thế âm bồ tát giang tay cứu giúp cho con gái của con bệnh tật tiêu tan con a mô a Di Đà Phật

  2. Con nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏🙏
    Con nam mô quan thế âm bồ tát 🙏🙏🙏
    Con nam mô quan thế âm bồ tát 🙏🙏🙏 đã phù hộ cho nhà con được tai qua nạn khỏi con đời đời con ✍️ nhớ con niềm nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏🙏

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *