6 thoughts on “Một gia đình suốt 44 năm sống trên nóc nhà vệ sinh giữa phố cổ Hà Nội

  1. Đây gọi là duy trì di tích thiếu nhân văn, có thể phi thương mại du lịch, bất chấp nặng mùi xứ uế, thời đại văn minh tư duy khoa học, thay thế càng nhanh thì dân bớt khổ..

  2. con này xấu hơn thanh tâm nên cũng xuyên tạc hơn 1 tý :)) đc mấy cái hình đéo hiểu từ đâu làm nên 1 câu chuyện , thôi chúng mày ở mỹ dùm tao plzzz
    Ps : Nhà đang yên ổn con đừng về

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *