MỘT NĂM CŨNG CÓ MỘT NGÀY GIA ĐÌNH ĐƯỢC BỮA ĂN NGON CÙNG CHỊ HẰNG XUỐNG THĂM GIA ĐÌNH SANH TVSáng hai vợ chồng đi mò cá mò tôm lúc trời nắng nước cạn kéo dài không ngờ hai vợ chồng trúng lớn toàn tôm với cá lóc đem về làm món tôm kho tàu…

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *