27 thoughts on “Một Ngày của bé ở trường Mầm non Mặt Trời Xanh

  1. Mới đó thôi đã 23 năm rồi.cuộc sống đưa ta đi khắp nẻo nhưng vẫn nhớ về những ngày trẻ thơ .ôi tuổi thơ.🤗🤗🤗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *