Một nhóm người xong vào chùa, đánh gây thương tích cho sư thầy 5 CHÚ TIỂU NHÓM BỒNG LAIMột số người kéo đến chùa đòi người, đánh và phá chùa, làm gây thương tích cho sư thầy và thiệt hại vật chất ở chùa nơi 5 chú tiểu nhóm Bồng Lai từng đi thi Thách thức Danh Hài

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *