8 thoughts on “Mu Away | Review Set Rudolph Chưa Full Nét Đẹp Mùa Giáng Sinh

  1. Anh Tử cho em hỏi. Set rudo nó có cây gậy gì đẹp lắm. Cây gậy đó tên gì vậy ạ. Nó cũng nằm trong set rudo á anh

  2. Chưa biết gì về đồ ;). Full set k cần ring pen đả kick dòng tiếm thủ và công khá cao, tại chú pk gà thoi chư cầm sét rudo danh ăn sét death

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *