MÚA THIẾU NHI TRỐNG CƠM | TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT LOLLIPOPTiết mục múa được thực hiện bới lớp Ballet cuối tuần của cô Lê Vân. Các bạn năng động và rất đáng yêu có đúng không nè?

Trung tâm Nghệ thuật L.O.L.L.I.P.O.P – cơ sở đào tạo nghệ thuật uy tín và chất lượng cho thiếu nhi.

Nguồn: https://noviway.com/

Xem thêm bài viết: https://noviway.com/category/giai-tri

One thought on “MÚA THIẾU NHI TRỐNG CƠM | TRUNG TÂM NGHỆ THUẬT LOLLIPOP

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *