MVI 4288KỶ NIỆM CHUYẾN THAM QUAN CAO BẰNG, BẮC KẠN, LẠNG SƠN
từ ngày 19 đến 22 tháng 10 năm 2019 ( Phần 1 )
* Khu Di Tích Quốc Gia đặc biệt PÁC BÓ – CAO BẰNG
* Hồ Ba Bể & Thác bản Giuốc…v.v…!

source: https://noviway.com

Xem thêm các bài viết về Giải Trí: https://noviway.com/category/giai-tri/

Leave a Comment