27 thoughts on “My Sunshine – Chi Pu

  1. Nam 2010 mih cug dc gái Bac thick .do mih dg luong he ko biy thick ai nhiu .gio nhan ra thi ngta lay ck roi .26/09/18

  2. Ban đầu chưa biết chi pu mình nhìn chi pu vs gil hiểu lằm lắm luôn á mình tưởng chi pu là gil ko á 👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *