2 thoughts on “[ My Tutorial ] Cách làm gif/ảnh động bằng photoshop – How to make GIF/MOVING PICTURE with Photoshop

  1. cho mình hỏi máy mình bấm tổ hợp trên nhưng không thể xuất ra được làm sao để xuất ra ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *